اطلاعیه مهم صندوق سپهر اول
یکشنبه 24 مرداد 1400

اطلاعیه مهم صندوق سپهر اول

امکان ثبت درخواست صدور و سرمایه گذاری در صندوق "سپهر اول" از امروز فراهم است.

مدیر صندوق: شرکت تامین سرمایه سپهر

ضامن نقدشوندگی: بانک صادرات ایران

شماره حساب جهت واریز وجه: ۰۲۱۶۷۵۷۶۱۴۰۰۱

شماره شبا: IR۶۷۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۲۱۶۷۵۷۶۱۴۰۰۱

کسب اطلاعات بیشتر: ۰۲۱۴۲۳۵۸

اینستاگرام