معاملات مناقصه کنتور برق
سه شنبه 17 فروردین 1400

معاملات مناقصه کنتور برق

خدمتی دیگر توسط شرکت کارگزاری بانک صادرات :

به گزارش روابط عمومی کارگزاری بانک صادرات ایران :

اولین معاملات مناقصه کنتور برق در بورس کالای ایران توسط واحد کالای شرکت کارگزاری بانک صادرات انجام گردید .

در جریان معاملات مناقصه کنتور برق در بورس کالای ایران، در سه مرحله به تاریخ های 2اسفند و 6 اسفند و 12 اسفند تعداد 20 هزار عدد کنتور برق مورد تقاضای شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی و توزیع برق منطقه ای استان آذربایجان غربی روی تابلو رفت که همگی توسط یک فروشنده در کارگزاری بانک صادرات فروخته شد .