در گفتگوی ویژه خبری عنوان شد: افزایش ۱۷ درصدی تولید و فروش شرکت های بورسی / ظرفیت رشد ۷۰ درصدی بازار