ارائه «پیکاپ» در نمایشگاه فاینکس
شنبه 26 مرداد 1398

ارائه «پیکاپ» در نمایشگاه فاینکس

مهدی کباری مدیرعامل کارگزاری بانک صادرات در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز گفت: در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه حضور فعال خواهیم داشت. وی ادامه داد: در این نمایشگاه به عنوان زیرمجموعه بانک صادرات حضور خواهیم داشت و خدمت «پیکاپ» را نیز در آنجا ارائه خواهیم کرد.