مردم با پیکاپ آشنا شوند
شنبه 26 مرداد 1398

مردم با پیکاپ آشنا شوند

مدیر عامل بانک صادرات گفت : مردم با بحث پیکاپ آشنا شوند.ما مجوز این سوپرمارکت مالی را از شرکت بورس گرفته ایم .سازمان بورس در این باره سوالاتی داشت که ما به همه آنها پاسخ داده ایم.