شماره حساب ها

 

شماره حساب ها

برای انجام معاملات بازار بورس اوراق بهادار ایران می توانید وجوه خود را به یکی از حسابهای کارگزاری بانک صادرات ایران به شرح زیر واریز نمایید.

سپهر صادرات

 • شماره حساب: 0100890021006
 • شماره کارت: 9448 9037 6916 6037
 • شماره شبا: IR40 0190 0000 0010 0890 0210 06
 • شعبه: احمد قصیر
 • کد شعبه: 1365
 

حساب ویژه پیکاپ

 • شماره حساب: 0100346350007
 • شماره شبا: IR22 0190 0000 0010 0346 3500 07
 • شعبه: احمد قصیر
 • کد شعبه: 1365

سیبا ملی

 • شماره حساب: 0102789966009
 • شماره شبا: IR91 0170 0000 0010 2789 9660 09
 • شعبه: بورس اوراق بهادار
 • کد شعبه: 695

سامان

 • شماره حساب: 1-966460-40-802
 • شماره شبا: IR800560080204000966460001
 • شعبه: مرکزی
 • کد شعبه: 803

ملت

 • شماره حساب: 5568666761
 • شماره شبا: IR34 0120 0000 0000 5568 6667 61
 • شعبه:میدان آرژانتین
 • کد شعبه: 6508/6

اقتصاد نوین

 • شماره حساب: 1-3753750-2-170
 • شماره شبا: IR800550017000203753750001
 • شعبه:آرژانتین
 • کد شعبه: 170