شماره حساب ها

سپهر صادرات

شماره حساب: 0100890021006

شماره کارت: 9448 9037 6916 6037

شماره شبا: IR40 0190 0000 0010 0890 0210 06

شعبه: احمد قصیر

کد شعبه: 1365

حساب ویژه پیکاپ

شماره حساب: 0100346350007

شماره شبا: IR22 0190 0000 0010 0346 3500 07

شعبه: احمد قصیر

کد شعبه: 1365

.

سیبا ملی

شماره حساب: 0102789966009

شماره شبا: IR91 0170 0000 0010 2789 9660 09

شعبه: بورس اوراق بهادار

کد شعبه: 695

.

سامان

شماره حساب: 1-966460-40-802

شماره شبا: IR800560080204000966460001

شعبه: مرکزی

کد شعبه: 803

ملت

شماره حساب: 5568666761

شماره شبا: IR34 0120 0000 0000 5568 6667 61

شعبه:میدان آرژانتین

کد شعبه: 6508/6

حساب ویژه معاملات گواهی سپرده شمش طلا

شماره حساب: 9944993146

شماره شبا: IR24 0120 0000 0000 9944 9931 46

شعبه: بورس کالا

کد شعبه: 1262117